symfonia-online.pl

Agencja prywatnego detektywa

Prywatna agencja detektywistyczna w ramach wykonywanych przez siebie usług oferuje między innymi: wywiad gospodarczy, weryfikację wierności partnerów, a także ustalenia majątkowe. Jeżeli chodzi o wywiad gospodarczy jest to usługa, która przydaje się, zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się, czy podjąć współpracę z określoną firmą lub kontrahentem. Doświadczeni, a także wykwalifikowani detektywi, wykorzystując swoje umiejętności wnikliwie prześwietlają daną osobę bądź przedsiębiorstwo w celu sprawdzenia, czy na przykład jest ona uczciwa.

Na czym polega działalność prywatnej agencji detektywistycznej? 

Jeżeli osoba, wobec której przeprowadzany jest wywiad gospodarczy jest oszustem, klient prywatnej agencji detektywistycznej nie podejmie z nim współpracy. Jeżeli chodzi o weryfikację wierności partnerów opisywana usługa przydaje się, zwłaszcza, w przypadku gdy małżonkowie rozwodzą się, a sąd orzeka o winie. Zdrada małżonka, która zostanie udowodniona może posłużyć jako podstawa do orzeczenia, że wina za całkowity rozkład pożycia małżeńskiego spoczywa na jego barkach. Jeżeli chodzi z kolei o ustalenia majątkowe, opisywana usługa przydaje się na przykład, w przypadku gdy dana osoba nie płaci alimentów. Bardzo często tego typu osoby podają informacje, że nie mają środków na dokonywanie wpłat na konto osoby upoważnionej. Często również ustalenia majątkowe przydają się, w przypadku gdy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania. Materiał dowodowy, który zostanie zebrany przez prywatną agencję detektywistyczną może posłużyć jako dowód w sprawie sądowej.

Detektyw

Na czym polega weryfikacja wierności partnerów? 

Weryfikacja wierności partnerów jest jedną z usług świadczonych przez prywatną agencję detektywistyczną. Opisywana usługa może przydać się na przykład w sytuacji, gdy jeden z małżonków podejrzewa drugiego o zdradę. Zwłaszcza w przypadku rozwodu zebranie materiału dowodowego, który wskazuje na winę jednego z małżonków może być kluczowe, Weryfikacja wierności opiera się między innymi na obserwacji, korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także umiejętności pracowników prywatnej agencji detektywistycznej. Klient otrzymuje pisemne sprawozdanie wraz z materiałem w formie na przykład fotografii lub nagrań wideo. Prywatna agencja detektywistyczna, wykorzystując doświadczenie, wysoki poziom umiejętności pracowników, a także nowoczesną technologię potrafi zweryfikować wierność każdej osoby będącej w związku. Na zlecenie partnerów opisywana usługa wykonywana już była ogromną liczbę razy.